Dokumenta­tion

Med Pluttra blir din dokumentation och ditt systematiska kvalitetsarbete enkelt så du får mer tid för barnen och pedagogiken.

Testa Pluttra nu!

Kvalitativ dokumentation med pedagogisk höjd

Pluttra är en plattform för säker dokumentation och information i förskolan. Du dokumenterar enkelt barnens dagliga aktiviteter med text, foto och film som kan delas direkt med vårdnadshavarna, allt för att skapa transparens och förståelse för verksamheten. Användare loggar in via appen eller pluttra.se i webbläsare på smartphone, surfplatta eller dator.

Pluttra för ditt systematiska kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att du och dina kollegor ska kunna ge barnen likvärdig utbildning. Med Pluttra kan ni systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten och analysera resultaten i förhållande till de nationella styrdokumenten för att planera och utveckla ert arbete. Allt för att göra din arbetsdag lättare och roligare.

Ögonblick

Här dokumenterar du som pedagog tillsammans med barnen en aktivitet eller händelse. I ett ögonblick bifogas bilder och filmer för att visa vad ni gjort. Barnen kan tillsammans med en vuxen titta på bilder och filmer, prata om vad de varit med om och lärt sig. Deras upplevelse och berättelse skrivs ned i ögonblicken som tillsammans med dina tankar antingen publiceras direkt så vårdnadshavarna får ta del av dokumentationen, eller sparas i delat eller eget utkast. Sparas ögonblicket som ett utkast publiceras det inte och är då inte synligt för vårdnadshavare. En smidig funktion innan ögonblicket är komplett. Tänk på att det endast är publicerade ögonblick som kan sorteras ut när du kommer till reflektion.

Du hittar mer information om hur du navigerar, filtrerar och hittar rätt i dokumentationen på Pluttras supportsite.

Reflektion

Här ges du som pedagog, individuellt eller tillsammans med ditt arbetslag, utrymme för reflektion och analys av dokumentationen som gjordes i ögonblicken (i ögonblicken finns möjlighet att sortera dokumentationen utefter kategori). Du väljer ut vilka ögonblick du vill ta med in i en reflektion. Väl där kan du lägga till ytterligare media och analysera arbetet kopplat till läroplanen samt era verksamhetsmål. När du publicerar reflektionen blir den synlig för vårdnadshavarna.

Även reflektioner kan sparas som utkast så du kan återvända till dem och återuppta analysarbetet vid ett senare tillfälle. Analysen i reflektionen används för att synliggöra verksamhetens arbete under året och skapar underlag för er verksamhetsberättelse.

Interna kommentarer

Ger dig och dina kollegor möjlighet att komplettera ögonblick och reflektioner med kommentarer som bara syns för er pedagoger. Syftet med dessa är att ni ska kunna föra anteckningar över ert interna arbete på förskolan.

Mottagarlistor

Gör det möjligt att skapa listor med barn från olika avdelningar eller gruppkonstellationer. När dessa används i ett ögonblick eller reflektion skapas en individuell dokumentation.

Mallar

Här kan du som är administratör eller pedagog att skapa t.ex. underlag för utvecklingssamtal, hur ni uttrycker er i Ögonblick eller era gemensamma frågeställningar/rubriker för Reflektion. Mallar kan skapas för Ögonblick, Reflektioner, Kategorier och Interna Kommentarer. Mallarna kan skapas övergripande för en hel kommun eller organisation, för hela förskolor eller enskilda avdelningar.

Tänk på att du eller dina kollegor behöver skapa en mall under sektionen Mallar i menyn innan den går att använda.

Kategorier

I kategorier planerar verksamheten utefter uppsatta mål. En kategori kan innehålla planeringen för ett övergripande tema eller för kortare projekt. Exempelvis hur ni tänker arbeta med Grön Flagg under året. Kategorin används sedan i ögonblick och reflektion för att koppla aktiviteterna ni genomför mot ett uppsatt mål. I ögonblick och reflektion finns möjlighet att sortera efter kategori för att få inblick i hur arbetet fortskrider.

Vårdnadshavarna kan ta del av kategorierna då de är inne i ett ögonblick eller reflektion för att få en djupare förståelse för aktiviteten.

Introducera Pluttra på din förskola idag!

Du som förskolechef eller pedagog kan komma igång med Pluttra redan idag, skapa ett kostnadsfritt testkonto!

Om du är vårdnadshavare kan du istället vända dig till vår support på produktsupport@lineducation.se eller telefon 010-209 63 10.

Tack! Vi kommer att kontakta dig inom kort!
Hoppsan! Det blev något fel. Vänligen försök igen.