23

En guide till den nya filtreringen

← Tillbaka

Nov 2017

Här kommer ett par minuters guidning i hur de nya filtreringsmöjligheterna i Pluttra fungerar och hur de kan användas. Vi börjar med en förklaring av grund-vyn och vilka mindre ändringar vi gjort och därefter går vi in på de nya och mer kraftfulla alternativ vi lagt till. Om ni inte ser filmen i er app så kan ni gå till pedagog.pluttra.se/nyheter i er webbläsare.