09

Förtydligat, förenklat och fixat

← Tillbaka

Mar 2017

  • ‍Ögonblick & Reflektioner: Vidare förbättringar av förhandsvisning och menyerna för bilder & filmer.
  • Ögonblick & Reflektioner: Förbättringar vid val av flera kategorier.
  • Kategorier: Förtydligat när kategorier inte kan skapas på grund av att en kategori redan existerar med samma namn.
  • Förskolans filer har nu en tydlig sortering och designen har justerats för att vara mer överskådlig.
  • Hjälp: Uppdaterat alla instruktionsfilmer.
  • Hjälp: Löste problem där pedagog-appen kunde hamna på YouTube utan möjlighet att komma därifrån.
  • Ytterligare små justeringar och fixar.