04

Pluttra blir en del av Unikum

← Tillbaka

Jun 2019

Pressmeddelande

Pluttra flyttar in till Unikum efter sommaren

Pluttra som idag är näst störst i Sverige på pedagogisk dokumentation i förskolan, flyttar under sommaren över till Unikum.net i samband med att Loops Education renodlar sin verksamhet. Unikum.net stärker därmed sitt marknadsledarskap lagom till att digitala verktyg i förskolan blir ett lagstadgat krav i juli 2019.

Unikum.net har förvärvat förskoleverktyget Pluttra från Loops Education, i samband med att Loops nu renodlar sin verksamhet kring sitt lärandeverktyg Loops. Pluttra har varit en del av ett 20-tal kommuners och många hundra förskolors arbete med pedagogisk dokumentation och systematisk kvalitetssäkring. Förvärvet innebär att Pluttras användare och deras dokumentation kan flyttas över till Unikum, och att användarna efter sommaren kan jobba vidare med Unikum Förskola. Ett antal kommuner är redan igång med flytten, och de flesta väntas vara klara under augusti.

Digitala verktyg i förskolan är aktuella i samband med förskolans reviderade läroplan som träder i kraft den första juli 2019 och gör digital teknik till ett obligatoriskt verktyg i verksamheten. Unikum Förskola gör det smidigt att arbeta i enlighet med den nya läroplanen Lpfö 18, pedagogisk dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete och dialog med hemmet.

Unikum är marknadsledande på pedagogisk dokumentation i förskolan, och förvärvet av Pluttra utökar ledarskapet. 1 miljon användare i kommuner över hela landet har betalda konton i Unikum. Den Nationella Skolbanken som innehåller över 300 000 pedagogiska planeringar är en del av Unikum. Jonas Ryberg, VD och grundare på Unikum - Unikt lärande AB:

"Vi är väldigt glada över förtroendet att få jobba vidare med Pluttras användare. Tillsammans blir vi starkare när vi fortsätter utveckla världens bästa verktyg för förskolan."

Genom försäljningen av Pluttra är nu Loops Education klara med sin renodling av produkter och ägarstruktur, med separationen från Lin Education, och med ny VD. Därmed kan man helt fokusera på Loops, i Sverige och internationellt. Joakim Karlén, VD för Loops Education AB:

"I och med samarbetet med Unikum har vi hittat en stark och seriös partner som har ett mycket bra rykte i skolvärlden. För oss är kundernas bästa i fokus, och med Unikum har vi säkerställt en bra framtid för våra kunder på Pluttra."

Lin Educations grundare Josef med Annika och Jonas från Unikum berättar om Pluttras flytt.

Kontakt

Joakim Karlén, VD, Loops Education AB,  +46 702 51 21 86, joakim.karlen@loopseducation.com

Jonas Ryberg, VD och grundare, Unikum – Unikt lärande AB,  +46 70 571 81 49, jonas.ryberg@unikum.net

Om Unikum – Unikt lärande AB

Unikum.net är Sveriges största mobila lärportal för samarbete kring lärande och kvalitet från förskola till vuxenutbildning och innehåller den nationella Skolbanken. Unikum är tillgängligt för över 1 miljon användare i tusentals skolor i Sverige. Idén är enkel:  “Unikt lärande för unika barn.”  Läs mer på www.unikum.net

Om Loops Education

Loops Education arbetar för att göra engagerande, kvalitativt lärande tillgängligt för alla. Loops är ett välbeprövat, digitalt ramverk för lärande som tillvaratar digitaliseringens lärandepotential. Målet är att tillhandahålla över 800 kvalitetssäkrade lärloopar med undervisningsmaterial som täcker läroplanen för hela grundskolan gratis till alla elever. Detta gör de med hjälp av sina partners och 50.000 användare hos 80 kommuner och företag som TUI, Nordea och CEVT.

Läs mer på www.loops.education  

Om nationella Skolbanken

Den nationella Skolbanken innehåller över 300 000 pedagogiska planeringar som skapats och delas av lärare över hela landet. Syftet med Skolbanken är att stödja en dela-kultur mellan lärare, så att de kan dela inspiration, öka kvalitet och spara tid i sitt arbete med pedagogiska planeringar i förskola och skola. Skolbanken är tillgänglig utan kostnad för alla, oavsett om de har Unikum eller ej. Läs mer på skolbanken.unikum.net