15

Stora uppdateringar av Ögonblick & Reflektioner

← Tillbaka

Nov 2017

Vi har gjort en make over av både Ögonblick och Reflektioner. Nu går det att koppla både till flera avdelningar samtidigt, och till förskolan som helhet, det går också att lista dessa för hela förskolan. I samband med detta har vi även arbetat om filtreringen av publicerade eller sparade Ögonblick och Reflektioner. Nu visas en enklare filtreringsvy som standard, men det går också att göra avancerade filtreringsval vid behov, något som varit efterfrågat för att underlätta det systematiska kvalitetsarbetet. Den avancerade filtreringsvyn erbjuder bland annat:

  • Filtrering på flera avdelningar, flera barn, flera kategorier.
  • Ny möjlighet att filtrera på Lpfö.
  • Ny möjlighet att filtrera på barnen från en Mottagarlista.
  • Ny möjlighet att visa inlägg i tabellvy istället för den vanliga listan och genomföra bulk-operationer på dem.
  • Ny möjlighet att ändra sorteringen av inlägg.
  • Ny möjlighet att kombinera de här filtreringarna.

Annat som lösts är att utkast som publiceras får nu rätt publiceringsdatum och tid så att de inte hamnar längre bak i listorna, e-post för återställning av lösenord är nu på både svenska och engelska, och det går nu att bjuda in fler pedagoger eller administratörer åt gången.

- Pluttra-teamet