13

Träffa oss på FSO-dagen!

← Tillbaka

Apr 2018

Träffa oss på årets FSO-dag den 27 april! Denna gång med det viktiga temat: Vartenda barn räknas! Olle kommer att vara på plats för att prata Pluttra och Systematiskt Kvalitetsarbete.

- Pluttra-teamet