Säkerhet/GDPR

Pluttra tar barnens integritet på största allvar. Här hittar du information om GDPR och hur vi hjälper er att leva upp till den nya dataskyddsförordningen.

Testa Pluttra nu!

Säkerhet

Pluttras servrar står på svensk mark och hanteras av Lin Education som gör backup varje natt. De svenska serverleverantörerna PIN och Glesys säkerställer servermiljön. Inloggning och hela systemet skyddas med SSL, samma typ av skydd som banker och e-handel använder för att säkra lösenord och känsliga uppgifter.

Lin och din förskola har ett avtal som reglerar PuL, användande och samarbete. I och med avtalstecknande i Pluttra upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att Lin Education hanterar personuppgifter i enlighet med de krav huvudmannen sätter.

Ladda hem en introduktion till säkerheten i Pluttra här:

SvenskaEnglish

Eller ladda hem ett mer detaljerat informationsblad om säkerheten här:

SvenskaEnglish

Läs om säkerheten i Pluttra:

Säkerhet i Pluttra

GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller EUS:s dataskyddsförordning GDPR, vilket innebär förändringar gällande behandling av personuppgifter såväl som ökade rättigheter för den enskilde gällande personlig integritet.

Vi i Pluttrateamet hjälper er så att ni som personuppgiftsägare har alla möjligheter att följa den nya dataskyddsförordningen. Pluttra är GDPR-säkrat genom uppdaterade allmänna villkor och samtyckesavtal, förnyade underbiträdesavtal med vår serverleverantör och loggning av allt som sker i databasen (för ökad säkerhet och kontroll över vem som publicerar data). Vi har dessutom utvecklat teknisk implementation och guider för gallring av personuppgifter samt etablerat tydliga rutiner som beskriver vem som ser vad i Pluttra.

Läs mer om vad GDPR innebär för er förskola:

GDPR i förskolan

Här kan du se hur ett uppdaterat samtyckesavtal kan se ut. (Observera att det enbart är ett exempel, samtyckesavtalet är mellan er verksamhet och vårdnadshavare).

Samtyckesavtal

Introducera Pluttra på din förskola idag!

Du som förskolechef eller pedagog kan komma igång med Pluttra redan idag, skapa ett kostnadsfritt testkonto!

Om du är vårdnadshavare kan du istället vända dig till vår support på produktsupport@lineducation.se eller telefon 010-209 63 10.

Tack! Vi kommer att kontakta dig inom kort!
Hoppsan! Det blev något fel. Vänligen försök igen.