Politiska beslut för tandläkare Täby

Tandvården i Sverige påverkas ständigt av politiska beslut. Det gäller till exempel för hur stor subvention du kan få vid besöken hos din tandläkare i Täby. 

De politiska beslut som tas på nationell nivå påverkar också din lokala tandläkare i Täby. Vet du om detta kan du bevaka de politiska åtgärderna och engagemangen och ta reda på vad de olika partierna har för åsikter i frågan. Det kan gälla din egen tandhälsa den dag du själv behöver hjälp. 

När regeringen ändrar i en policy måste den lokala tandvårdskliniken rätta sig efter dessa beslut. Rikssjukvård, vårdköer och mycket annat kan därigenom påverkas. Då får en privat tandläkare i Täby också ändra i sina rutiner och arbetssätt för att följa de regler som finns. 

För vanligt folk är det väsentligt att kunna få ekonomiska bidrag för att ha råd att gå till tandläkaren. Den som behöver omfattande behandlingar ska inte behöva avstå från sin tandhälsa av ekonomiska skäl. Det finns de länder och folk som ser tänderna som en del av kroppen, och många tycker därför att tandvård borde vara jämställd med sjukvård. 

Tandläkaren följer nya regler 

Rent praktiskt kan tandläkaren få göra ändringar i sina faktureringsrutiner när det blir nya regler för subventioner och kostnader. Det kan också påverka öppettider och personalstyrka när patientunderlaget ändras. En privat tandläkare i Täby är helt enkelt tvungen att anpassa sig efter vad myndigheterna föreskriver.

Med detta i åtanke kan det vara bra om du engagerar dig i frågor som gäller bidrag och subventioner. På det lokala planet är det till exempel många som söker bidrag för sin försörjning, och däri ingår det bland annat tandvård, och ibland även tolk. Alla människor ska behandlas med respekt. 

De som har bott och arbetat i Täby, och därigenom betalat skatt i alla år, ska inte behöva gå tandlösa när de blir gamla. Om pensionen inte räcker måste det finnas ett fungerande socialförsäkringssystem. Det är nog något som alla, oavsett bakgrund, kan hålla med om. Detta är en viktig politisk fråga, så att alla medborgare i Täby kan få akut hjälp när de exempelvis drabbas av häftig tandvärk.

Publicerat den
Kategoriserat som Tandläkare

Tandimplantat ersätter förlorade tänder

Om du av något skäl förlorat en tand, måste den ersättas på något sätt. En modern och långsiktig lösning är att låta en tandläkare sätta in ett tandimplantat.

I vårt land har de flesta en god munhälsa. Redan i tidig ålder får barn lära sig att borsta tänderna samtidigt som regelbundna tandläkarbesök gör att vi håller kontroll över vår tandstatus. Så har inte alltid varit fallet. I början av 1900-talet var tandhygienen oftast urusel. För många fanns tandborste inte på kartan. Och nappen doppades i söta ämnen.

Inte konstigt att unga människor kunde tappa sina tänder redan vid trettio års ålder. Vi känner till många sorglustiga berättelser där lösgommen lades i ett vattenglas som ställdes på nattduksbordet under natten. Men idag finns det all anledning att räkna metoden med proteser av det slaget till historien. 

Ny tand med tandimplantat 

Även den som sköter sina tänder exemplariskt och gör regelbundna besök hos en tandklinik, kan förlora en eller flera tänder. Ishockeyspelare tycks vara en utsatt grupp. Visst har de tandskydd som de låter hänga och dingla i munnen när de sitter i avbytarbåset, men ändå verkar de tappa tänder. Cyklister kan stupa till marken där cykelhjälmen inte hindrar att en tand ryker.

Ett vanligt sätt att ersätta tänder som gått förlorade till följd av olyckor eller tandlossning, har varit att sätta in proteser eller bryggor. Nackdelarna med dessa metoder kan vara både estetiska och praktiska. En brygga fästs i andra tänder som då kan skadas. Och hur trevligt är det att plocka in och ut en protes? Ett tandimplantat kan ofta vara lösningen!

Vad är ett tandimplantat?

Det första implantatet gjordes år 1965 och patienten kunde leva med detta i över fyrtio år fram till sin död. Metoden med tandimplantat utvecklades av en svensk forskare och tekniken bygger på att metallen titan växer samman med käkbenet. Tandläkaren borrar ner en titanskruv i käkbenet och därefter monteras en krona på skruven. Implantatet måste först växa fast i käkbenet innan kronan monteras, vilket tar två till tre månader. Under tiden fungerar en provisorisk krona.

Kräver ett tandimplantat någon specifik efterbehandling? Egentligen inte, men under den första tiden måste man vara särskilt noga med sin tandborstning. Om patienten därefter går på regelbunden tandundersökning kommer tandhygienisten och tandläkaren att se till att inget problem uppstått kring tandimplantatet. 

Gör ett tandimplantat ont?

Nej, det gör inte alls ont vare sig under eller efter behandlingen och det kan Peter bekräfta. Han arbetade på egen hand eller snarare på egen tand med montage av ett skåp på väggen. Något gick fel och han fick ett slag i munnen så att en tand gick av. Inget annat att göra än att besöka tandläkaren. Från tandläkaren fick han några alternativ till åtgärd. 

Peter valde ett implantat istället för en brygga trots att det blev dyrare. Han tyckte dock att det lät otäckt att tandläkaren skulle behöva borra i käkbenet. Han kände dock ingen smärta alls eftersom han fick lokalbedövning. Under läkningsprocessen kände han ingenting och Peter kunde äta helt obehindrat.

Publicerat den
Kategoriserat som Tandläkare