Ett aktieägaravtal ger tydlighet

Har du ett företag som drivs som ett aktiebolag så har du säkerligen också hört talas om begreppet aktieägaravtal. Kanske har du avfärdat detta som en onödig kostnad. Varför betala en jurist för att upprätta ett avtal som inte är obligatoriskt och som inte blir någon offentlig handling?

Sant är att ett aktieägaravtal inte är obligatoriskt att upprätta, men lika sant är att det också finns stora fördelar med att göra just detta. Ett aktieägaravtal visar nämligen ut en tydlig riktning för bolaget att förhålla sig till i framtiden. Detta samtidigt som det bidrar till en bättre företagskultur där man kan komma att undvika både missförstånd och konflikter.

Var befinner sig ert företag om 10 år? Hur ser det ut om 20 – eller 30 – år? Det är egentligen omöjligt att svara på. Kommer ni att ha samma ägare? Kommer styrelsen att se likadan ut? Hur många anställda finns? Kan det ha uppkommit tvister och olika konflikter?

En gardering för framtida händelser

Framtiden är alltid ett oskrivet blad och det är just därför det är bra att ha ett aktieägaravtal skrivet och signerat av de berörda parterna inom företaget. Ett aktieägaravtal blir en manual för hur framtida scenarion ska bemötas och hanteras.

Oavsett om det handlar om hur exempelvis aktier ska säljas vidare, om hur man går vidare om någon avlider eller om det handlar om att klargöra vad som ska ske om någon väljer att sluta så handlar det om att det finns ett dokument som tydlig stipulerar hur en situation ska hanteras.

Ett aktieägaravtal kan ändras i takt med tiden

Ett aktieägaravtal kan visa upp hur ett beslutsfattande ska gå till, det kan visa vilka som äger rösträtt, det kan handla om hur ett ägarbyte ska gå till – och det kan visa tydligt vad som gäller gällande exempelvis konkurrens och sekretess.

Det senare är en viktig detalj då det kan förhindra att affärshemligheter och strategier sprids vidare och hamnar i orätta händer. Samma sak gällande exempelvis konkurrens. Få företag vill se att en nyckelspelare slutar bara för att sekunder senare börja arbeta hos en konkurrent – eller starta en egen firma inom samma område.

Det man ska veta gällande ett aktieägaravtal är att det kan vara flytande sett till att man även kan föra in en klausul som gör att avtalet – med jämna mellanrum – ska ses över. Detta för att följa tiden och företagets utveckling. Genom detta så blir allt inte så hugget i sten och man kan således alltid föra in – eller ta bort – klausuler som är viktiga för tillfället.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Hitta rätt brottmålsadvokat i Göteborg

Står du inför en misstanke om ett brott som kan leda till minst sex månaders fängelse så har du rätt till en offentlig försvarare i form av en advokat. Detsamma gäller om du är häktad eller anhållen. Beroende på vilket typ av brott du misstänks för så blir också valet av brottmålsadvokat viktigt. Att välja rätt brottmålsadvokat i Göteborg kan vara skillnaden mellan att spendera tid i fängelse – eller gå fri. För, det handlar nämligen om ett val.

Många tänker sig att den offentlige försvararen som utses av Tingsrätten är just den brottmålsadvokat man får. Lagt kort ligger: vill du inte ha denne advokat så får du i så fall eventuellt sköta ditt eget försvar. Riktigt så är det inte. Man kan välja att överklaga den advokat som utses av Tingsrätten och istället lämna in en ansökan om en annan brottmålsadvokat som offentlig försvarare.

Det är ytterst sällan man nekas en sådan begäran: tackar advokaten ja till uppdraget så ser sällan Tingsrätten någon anledning till att inte gå den misstänktes begäran till mötes. Att ha rätten till ett försvar är en av de viktigaste grundpelarna i vårt samhälle och något som är en demokratisk rättighet.

En offentlig försvarare betalas av staten

Att alla ska ha råd med en brottmålsadvokat är även det viktigt då man ser till rätten om en offentlig försvarare. Detta innebär att kostnaderna för den brottmålsadvokat i Göteborg du väljer som misstänkt också betalas av statliga medel. Med en fotnot: om du skulle bli dömd för brottet du misstänks för så kommer du att få betala kostnaderna – men då till staten och där din inkomst avgör kring huruvida hela kostnaden eller delar av den ska betalas.

Många ställer sig ofta frågan hur det kan komma sig att till synes fattiga personer kan ha råd med högprofilerade brottmålsadvokater vid mål som hamnar i rampljuset och som blir omskrivna i media. Det är alltså svaret på frågan. Exempelvis Leif Silbersky agerar offentlig försvarare och får sitt arvode betalt av staten och inte av den klient han företräder. Advokaten får betalt oavsett hur det går.

Målsägande kan också ta hjälp av en brottmålsadvokat

Om man blivit utsatt för ett brott så räknas man som målsägande. Även då kommer man att behöva en brottmålsadvokat – eller annan juridisk representation – och denne kommer då att gå under benämningen målsägandebiträde. Även här täcks kostnaden av staten och även här finns all anledning att se över valet. Vilken advokat är specialiserad på det brott du utsatts för?

Det finns advokatbyråer som nischat sig och specialiserat sig på olika typer av brottmål. Har du blivit utsatt för ett sexualbrott så bör du också leta efter en brottmålsadvokat i Göteborg som hanterat sådana ärenden tidigare. Det gör en stor skillnad och ökar chanserna till en fällande dom.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik