Ett aktieägaravtal ger tydlighet

Har du ett företag som drivs som ett aktiebolag så har du säkerligen också hört talas om begreppet aktieägaravtal. Kanske har du avfärdat detta som en onödig kostnad. Varför betala en jurist för att upprätta ett avtal som inte är obligatoriskt och som inte blir någon offentlig handling?

Sant är att ett aktieägaravtal inte är obligatoriskt att upprätta, men lika sant är att det också finns stora fördelar med att göra just detta. Ett aktieägaravtal visar nämligen ut en tydlig riktning för bolaget att förhålla sig till i framtiden. Detta samtidigt som det bidrar till en bättre företagskultur där man kan komma att undvika både missförstånd och konflikter.

Var befinner sig ert företag om 10 år? Hur ser det ut om 20 – eller 30 – år? Det är egentligen omöjligt att svara på. Kommer ni att ha samma ägare? Kommer styrelsen att se likadan ut? Hur många anställda finns? Kan det ha uppkommit tvister och olika konflikter?

En gardering för framtida händelser

Framtiden är alltid ett oskrivet blad och det är just därför det är bra att ha ett aktieägaravtal skrivet och signerat av de berörda parterna inom företaget. Ett aktieägaravtal blir en manual för hur framtida scenarion ska bemötas och hanteras.

Oavsett om det handlar om hur exempelvis aktier ska säljas vidare, om hur man går vidare om någon avlider eller om det handlar om att klargöra vad som ska ske om någon väljer att sluta så handlar det om att det finns ett dokument som tydlig stipulerar hur en situation ska hanteras.

Ett aktieägaravtal kan ändras i takt med tiden

Ett aktieägaravtal kan visa upp hur ett beslutsfattande ska gå till, det kan visa vilka som äger rösträtt, det kan handla om hur ett ägarbyte ska gå till – och det kan visa tydligt vad som gäller gällande exempelvis konkurrens och sekretess.

Det senare är en viktig detalj då det kan förhindra att affärshemligheter och strategier sprids vidare och hamnar i orätta händer. Samma sak gällande exempelvis konkurrens. Få företag vill se att en nyckelspelare slutar bara för att sekunder senare börja arbeta hos en konkurrent – eller starta en egen firma inom samma område.

Det man ska veta gällande ett aktieägaravtal är att det kan vara flytande sett till att man även kan föra in en klausul som gör att avtalet – med jämna mellanrum – ska ses över. Detta för att följa tiden och företagets utveckling. Genom detta så blir allt inte så hugget i sten och man kan således alltid föra in – eller ta bort – klausuler som är viktiga för tillfället.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik