Trädfällning Stockholm – anlita proffs 

I vissa lägen så är en trädfällning i Stockholm ett måste. Du kanske ska bygga någonting och behöver marken där ett träd står på. Trädet kanske är sjukt och riskerar att falla över ditt hus eller din övriga egendom – eller din grannes. En trädfällning i Stockholm är emellertid ingenting som sker utan förberedelse. 

Dels så handlar det om att säkerställa att man faktiskt får fälla trädet. I vissa fall så finns en detaljplan och då kan ett marklov behövas. Vårt råd är att du alltid kontaktar kommunen för att se över vad som gäller innan du sätter igång med en trädfällning i Stockholm

Vårt andra råd handlar om att du själv tar ett steg bakåt. Det finns proffs att anlita och att själv utsätta sig själv – och andra – för de risker som faktiskt en trädfällning i Stockholm kan innebära är direkt vårdslöst. 

Stora faror med trädfällning 

För att genomföra en lyckad trädfällning så krävs god planering. Hur stort är trädet, hur står det placerat i förhållande till hus och annan egendom, hur är vädret och hur ska man i övrigt gå tillväga gällande exempelvis teknik och metod för att kunna fälla trädet på ett tryggt och säkert sätt? 

Utöver det krävs även rätt verktyg och erfarenhet kring att hantera dessa. Att du har en motorsåg i din ägo innebär inte per automatik att du kan hantera den. Ser man till exempelvis hur skogsarbetare jobbar så krävs ett körkort för motorsåg. Samma regler gäller inte dig som privatperson, men det ger definitivt en hint om vilket farligt verktyg det handlar om – och om vilka enorma krafter som kan sättas igång i samband med en trädfällning i Stockholm. 

Vårt råd är att du alltid tar professionell hjälp med en trädfällning. Det kostar lite mer pengar, men det ger dig också maximal trygghet.